SHKOLLA

SHFK „Goce Delçev“ – fshati Konçe, Konçe

Drejtor:

Cveta Angelova

Profesor përgjegjës:

Marjan Taraninov

SHFK „Braqa Ramis – Hamid“ – Shuto Orizari, Shkup

Drejtor:

Alvin Salimovski

Profesor përgjegjës:

Marjan Dishlievski

SHFK „Koço Racin“ – Kratovë

Drejtor:

Marina Bojkovska

Profesor përgjegjës:

Kristina Mladenovska Kuzmanoska

SHFK „Aleksandar Turunxhev“ – fshati. Kukureçan, Manastir

Drejtor:

Branka Llazarevska

Profesor përgjegjës:

Hristina Ristovska

SHFK „Risto Krle“ – fshati. Kadino, Ilinden

Drejtor:

Aleksandar Mitrevski

Profesor përgjegjës:

Jovko Bizimoski

SHFK „Sande Shterjoski“ – Kërçovë

Drejtor:

Rahim Pinjolli

Profesor përgjegjës:

Bekim Jusufi

SHFK „Vanço Nikoleski“ – Leskoec, Ohër

Drejtor:

Elena El Nadi

Profesor përgjegjës:

Valentina Karagjule

SHFK „Goce Delçev“ – Negotinë

Drejtor:

Petar Mantev

Profesor përgjegjës:

Dejan Janev

SHFK „Gjorgjija Pulevski“ – Aerodrom, Shkup

Drejtor:

Marjan Jovanovsk

Profesor përgjegjës:

Goce Kuzev

SHFK „ Dedo Iljo Maleshevski“ – Berovë

Drejtor:

Natasha Avramska

Profesor përgjegjës:

Kire Vezenkovski