PËRKRAHËS

Ky projekt financohet nga Direct Aid Program (DAP). DAP është një program fleksibil për grante të vogla i financuar nga buxheti për ndihmë i Australisë dhe menaxhohet nga Ambasada australiane në Beograd. Ambasada Australiane në Beograd është e akredituar ndaj Republikës së Sërbisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi.

Projekti ,,Sfido veten dhe bëhu aktiv” është në mënyrë të drejtpërdrejtë i finansuar nga Grupi 484, përmes Kontratës për grant, për aplikim të pranuar për thirrjen për ide-projekte ,,Mbështetje gjatë ballafaqimin me KOVID-19 në Mal të Zi, Maqedoninë Veriore dhe Sërbi”.Grupi 484 është organizatë joqeveritare, me seli në Republikën e Sërbisë, e themeluar në vitin 1995.

Projekti regjional ,,Mbështetje e migrantëve dhe komuniteteve lokale në Mal të Zi, Maqedoninë Veriore dhe Sërbi’’ është i finansuar nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Beograd, Republika e Sërbisë.