LAJMËRIM PËR MEDIA

LAJMËRIM PËR MEDIA

Shoqata për zhvillim individual, organizativ dhe shoqëror “RRITJE DHE ZHVILLIM Shkup” në datë 1 Korrik 2020, filloi me...