Sfida 6 (2 pikë)

1. Për këtë sfidë ju nevojiten; dy bluza me mëngë të shkurtra, krevat apo karrige dhe hapësirë adekuate në shtëpi;
2. Vishini të dyja bluzat;
3. Vendosuni në pozitë me fytyrën të kthyer kah dyshemeja, vendosni këmbët mbi krevat apo karrige, pëllëmbat mbajini në dysheme në gjerësi të supeve, kurse duart dhe trupin mbajini drejt;
4. Prej asaj pozite përpiquni ta zhvishni njërën bluzë dhe pastaj përsëri ta vishni;
5. Sfida është ta kryeni këtë në afat prej 1 minuti;
6. Sfidoni veten dhe bëhuni aktiv!

MOS HARRONI !
– Përdorni me rradhë të dyja duart për ta zhveshur bluzën;
– Njëra bluzë duhet tu mbetet e veshur gjatë ushtrimit/ sfidës;

 

PIKË
2 pikë për realizim të suksesshëm të sfidës, në periudhë prej 1 minuti;

KUJDES
Sugjerojmë që të gjithë fëmijët më të rinj se 18 vjet të jenë nën vëzhgim të një personi të moshuar kur përpiqen ti realizojnë këta sfida. Të gjithë pjesëmarrësit kyçen nën rrezik të vet.
Organizatori nuk merr përgjegjësi në rast lëndimi ose dëmi të kryer si rezultat i pjesëmarrjes në këtë projekt ose garë.

Dërgimi i videove për 3 shkurt - 10 mars mbaroi