Sfida 30 (3 pikë )

1. Për këtë sfidë nevojitet vetëm një letër tualeti dhe hapësirë adekuate për realizim të sfidës;
2. Me trupin e drejtë, vendoseni letrën e tualetit mbi kokë;
3. Sfida është nga ajo pozitë fillimisht të uleni, dhe pastaj të shtriheni në dysheme dhe prap të çojeni lartë në pozitë në këmbë, pa ju rënë letra poshtë;
4. Nuk është e lejuar ta mbani letrën e tualetit me duart tuaja dhe nëse ajo ju bie poshtë, do duhet të nisni prej fillimi;
5. Pranoje sfidën dhe bëhu aktiv!

PIKË
3 pikë për realizim të suksesshëm të sfidës

 

 

KUJDES
Sugjerojmë që të gjithë fëmijët më të rinj se 18 vjet të jenë nën vëzhgim të një personi të moshuar kur përpiqen ti realizojnë këta sfida. Të gjithë pjesëmarrësit kyçen nën rrezik të vet. Organizatori nuk merr përgjegjësi në rast lëndimi ose dëmi të kryer si rezultat i pjesëmarrjes në këtë projekt ose garë

Dërgimi i videove për 22 mars - 23 prill mbaroi