Sfida 29 (3 pikë)

*Ideja dhe videoja nga mësuesi Marjan Dishlievski
SHFK “Braqa Ramiz – Hamid“ – Shuto Orizari, Shkup

1. Për këtë sfidë ju nevojitet një top (me mundësi të jetë top që kërcen nga dyshemeja) dhe hapësirë adekuate për realizim të sfidës
2. Shtrijeni në dysheme me fytyrën e kthyer kah dyshemeja dhe mbajeni topin me të dy duart mbi kokën tuaj;
3. Sfida është me të dy duart fortë ta goditni / ta shkëputni topin nga dyshemeja, të ngrijeni dhe ta kapni topin para se ai të bien prapë në tokë;
4. Pranoje sfidën dhe bëhu aktiv!

PIKË
3 pikë për realizim të suksesshëm të sfidës

 

KUJDES
Sugjerojmë që të gjithë fëmijët më të rinj se 18 vjet të jenë nën vëzhgim të një personi të moshuar kur përpiqen ti realizojnë këta sfida. Të gjithë pjesëmarrësit kyçen nën rrezik të vet. Organizatori nuk merr përgjegjësi në rast lëndimi ose dëmi të kryer si rezultat i pjesëmarrjes në këtë projekt ose garë

Dërgimi i videove për 22 mars - 23 prill mbaroi