Sfida 19 (1 pikë)

1. Për këtë sfidë ju nevojiten: një shkop me gjatësi mesatara (mund të jetë edhe bisht fshese, etj..) dhe hapësirë adekuate për realizim të sfidës;
2. Uleni në dysheme dhe çojeni lart shkopin mbi kokë me të dyja duart;
3. Ngrini lartë të dyja këmbët nga dyshemeja (këmbët mund të jenë të përthyera te gjunjtë);
4. Prej asaj pozite afrojeni shkopin përpara te këmbët, dhe hidhni këmbët përtej shkopit, duke e vendosur shkopin nën këmbët;
5. Prej asaj pozite kthejeni shkopin në pozitën fillestare mbi kokë, me çka do ti kaloni këmbët nën shkop;
6. Shkopin duhet ta mbani tërë koën me të dyja duart, dhe as këmbët as shputat nuk duhet të prekin dyshemenë;
7. Sfida është suksesshëm ti përfundoni të dy lëvizjet (nga pozita me shkopin mbi kokë deri te pozita me shkopin nën këmbë dhe pas) me atë që shkopi të mos i prekë këmbët ose shputat;
8. Sfidoni veten dhe bëhuni aktiv!

KUJDES
Nuk ka kufizim kohor për realizim të kësaj sfide, prandaj mos shpejtoni dhe punoni ngadalë;

PIKË
1 pikë për realizim të suksesshëm të sfidës

KUJDES
Sugjerojmë që të gjithë fëmijët më të rinj se 18 vjet të jenë nën vëzhgim të një personi të moshuar kur përpiqen ti realizojnë këta sfida. Të gjithë pjesëmarrësit kyçen nën rrezik të vet. Organizatori nuk merr përgjegjësi në rast lëndimi ose dëmi të kryer si rezultat i pjesëmarrjes në këtë projekt ose garë.

Dërgimi i videove për 22 mars - 23 prill mbaroi