Sfida 12 (3 pikë)

1. Për këtë sfidë ju nevojiten; një fletë me madhësi A4 dhe hapësirë adekuate në shtëpi;
2. Fillimisht e përthyeni letrën në mes (në gjatësi për sfidë më të lehtë, ose në gjerësi për sfidë më të vështirë) dhe vendoseni të drejtuar në dysheme përpara këmbëve tuaja;
3. Vendoseni në pozitë duke qëndruar në një këmbë (cilën do qoftë) dhe duart mund ti mbani ku të ju vijë më lehtë (në bel ose të zgjeruara anësh..);
4. Sfida është nga ajo pozitë të uleni poshtë, duke qëndruar rërë kohës në një këmbë, dhe ta kapni letrën me gojë, dhe pastaj të drejtoheni dhe ta ngrini lart letrën. Nuk është e lejuar që ta prekni dyshemenë me duar ose me tjetrën këmbë që e keni lart;
5. Pranojeni sfidën dhe bëhuni aktiv!

 

MOS HARRONI !
– Nëse humbni baraspeshë dhe e prekni tokën me dorë, atëherë do duat ta përsëritni ushtrimin;;

PIKË
3 pikë për realizim të suksesshëm të sfidës, në periudhë prej 1 minuti;

KUJDES
Sugjerojmë që të gjithë fëmijët më të rinj se 18 vjet të jenë nën vëzhgim të një personi të moshuar kur përpiqen ti realizojnë këta sfida. Të gjithë pjesëmarrësit kyçen nën rrezik të vet. Organizatori nuk merr përgjegjësi në rast lëndimi ose dëmi të kryer si rezultat i pjesëmarrjes në këtë projekt ose garë.

Dërgimi i videove për 3 shkurt - 10 mars mbaroi