Sfida 10 (2 pikë)

1. Për këtë sfidë ju nevojiten: një mbështjellëse/batanie dhe hapësirë adekuate për realiim të ushtrimit;
2. Merrni pozitë duke u kërrusur te mbështjellsja ashtu që gjunjët dhe nëngjunjët të gjenden në kontakt me tokën, ndërsa gishtat e këmbëve të drejtuar dhe të kthyer me drejtim mbrapa;
3. Trupi është drejtë, ndërsa duart janë në pozitë pas trupit.
4. Sfida është nga ajo pozitë, të jepni fuqi me duart para, të çoeni nga dyshemeja dhe të kërceni mbi shputat e këmbëve duke e mbajtur atë pozitë së paku 3 sekonda;
5. Sfidoni veten dhe bëhuni aktiv!

KUJDES
– Nuk është e lejuar të styni me duart për lart, ose pak ti thyeni gishtat e këmbëve nën trupin tuaj që t’ju ndihmojnë të amortizoheni;
– Nëse jepeni fortë me duart përpara, sfidën do ta realizoni më lehtë;

PIKË
2 pikë për realizim të suksesshëm të sfidës, në periudhë prej 1 minuti;

KUJDES
Sugjerojmë që të gjithë fëmijët më të rinj se 18 vjet të jenë nën vëzhgim të një personi të moshuar kur përpiqen ti realizojnë këta sfida. Të gjithë pjesëmarrësit kyçen nën rrezik të vet. Organizatori nuk merr përgjegjësi në rast lëndimi ose dëmi të kryer si rezultat i pjesëmarrjes në këtë projekt ose garë.

Dërgimi i videove për 3 shkurt - 10 mars mbaroi