PRANOE SFIDËN BËHU AKTIV, BËHU I SHËNDETSHËM FITO PIKË GARO

Qëllimi ynë është…

Zvogëlim i ndikimit negativ të pandemisë kovid-19 mbi aktivitetin fizik të fëmijëve të moshave prej 10deri më 14 vjet (klasa e gjashtë deri nëntë) si dhe nxitja e tyre që të pranojnë një stil jete dhe çdo ditë të kenë të paktën 60 minuta aktivitet fizik.

Si të realizojmë qëllimin…

Përmes krijimit të një programi me sfida mujore interesante të fushës së arsimit fizik dhe shëndetsortë cilat nxënësit do të mund t’i realizojnë në kushte shtëpiake, me pak ose fare pa mjete, për të cilat do të fitojnë pikë dhe do të garojnë me moshatarët e tyre nga shkolla të tjera të shtetit.

BASHKANGJITU DHE TI NË REALIZIMIN E QËLLIMIT TONË DHE PRANOE SFIDËN