Предизвик 4 (1 поен)

1. За овој предизвик потребни се: една топка со средна големина и соодветен простор во домот;
2. Застанете исправено и држете ја топката со двете раце на задната страна од вратот;
3. Во еден момент пуштете ја топката со двете раце истовремено, плеснете со двете раце пред вашето тело додека топката се тркала/паѓа зад вашиот грб, и фатете ја топката со двете раце истовремено пред таа да падне;
5. Прифатете го предизвикот и бидете активни !

ВНИМАВАЈТЕ
– Немојте да го виткате телото и држете го исправено;

ПОЕНИ
1 поен за успешно реализиран предизвик

ВНИМАНИЕ
Препорачуваме сите деца помлади од 18 години да бидат супервизирани од страна на возрасно лице кога се обидуваат да ги реализираат овие предизвици. Сите учесници учествуваат на сопствен ризик. Организаторот не превзема одговорност во случај на повреда или штета настаната како последица од учеството во овој проект и натпревар.

Испраќањето на видеа за 3 февруари - 10 март е завршено