Предизвик 30 (3 поени)

1. За овој предизвик потребни се една ролна тоалет хартија и соодветен простор за реализација на предизвикот
2. Застанете исправено и ставете ја ролната тоалетна хартија на главата;
3. Предзивикот е од таа положба прво да седнете, а потоа да легнете на подот и повторно да станете и да застанете во стоечка положба, без притоа ролната тоалетна хартја да ви падне од главата;
4. Не е дозволено да ја држите ролната хартија со вашите раце и ако таа падне од главата, тогаш треба да почнете од почетокч
5. Прифатете го предизвикот и бидете активни !

ПОЕНИ
3 поени за успешно реализиран предизвик;

 

ВНИМАНИЕ
Препорачуваме сите деца помлади од 18 години да бидат супервизирани од страна на возрасно лице кога се обидуваат да ги реализираат овие предизвици. Сите учесници учествуваат на сопствен ризик. Организаторот не превзема одговорност во случај на повреда или штета настаната како последица од учеството во овој проект и натпревар.

Испраќањето на видеа за 22 март - 23 април е завршено