Предизвик 29 (3 поени)

* Идеја и видео на наставник Марјан Дишлиевски
ООУ „Браќа Рамиз-Хамид“ – Шуто Оризари, Скопје

1. За овој предизвик потребна ви е една топка (по можност топка која добро ке отскокнува од подот) и соодветен простор за реализација на предизвикот;
2. Легнете на подот со лицето свтено кон подот и држете ја топката со двете раце над вашата глава;
3. Предизвикот е со двете раце силно да ја удрите / одбиете топката од подот, да станете и да ја фатите топката пред таа да падне на подот;
4. Прифатете го предизвикот и бидете активни !

ПОЕНИ
3 поени за успешно реализиран предизвик;

ВНИМАНИЕ
Препорачуваме сите деца помлади од 18 години да бидат супервизирани од страна на возрасно лице кога се обидуваат да ги реализираат овие предизвици. Сите учесници учествуваат на сопствен ризик. Организаторот не превзема одговорност во случај на повреда или штета настаната како последица од учеството во овој проект и натпревар.

Испраќањето на видеа за 22 март - 23 април е завршено