Предизвик 27 (3 поени)

1. За овој предизвик потребна е една топка со средна големина (најдобро е да се користи фудбалска топка) и соодветен простор за реализација на предизвикот
2 Предизвикот е да успеете да направите најмалку 5 или повеќе континуирани (без прекин) жонглирања користејќи ги само левото и / или десното стопало;
3. Прифатете го предизвикот и бидете активни !

ПРЕПОРАКА
Обидете се да го реализирате овој предизвик надвор, на отворено, за да не го оштетите инвентарот во вашиот дом.

ПОЕНИ
3 поени за успешно реализиран предизвик;

 

ВНИМАНИЕ
Препорачуваме сите деца помлади од 18 години да бидат супервизирани од страна на возрасно лице кога се обидуваат да ги реализираат овие предизвици. Сите учесници учествуваат на сопствен ризик. Организаторот не превзема одговорност во случај на повреда или штета настаната како последица од учеството во овој проект и натпревар.

Испраќањето на видеа за 22 март - 23 април е завршено