Предизвик 24 (2 поени)

1. За овој предизвик потребни се една ролна тоалет хартија и соодветен простор за реализација на предизвикот;
2. Легнете на грб, нозете свиткани во колената, со стопалата на под и држете ја ролната тоалетна хартија пред вашите гради со двете раце;
3. Предизвикот е од таа положба да ја фрлите ролната тоалетна хартија нагоре, кон нозете, и да ја фатите со двете стопала додека ролната тоалетна хартија е во воздух;
4. Прифатете го предизвикот и бидете активни !

ВНИМАВАЈТЕ
Ролната на тоалетна хартијата мора да ја фатите со двете стопала истовремено, не со колениците или со други делови од нозете;

ПОЕНИ
2 поени за успешно реализиран предизвик;

ВНИМАНИЕ
Препорачуваме сите деца помлади од 18 години да бидат супервизирани од страна на возрасно лице кога се обидуваат да ги реализираат овие предизвици. Сите учесници учествуваат на сопствен ризик. Организаторот не превзема одговорност во случај на повреда или штета настаната како последица од учеството во овој проект и натпревар.

Испраќањето на видеа за 22 март - 23 април е завршено