Предизвик 20 (1 поен)

1. За овој предизвик потребна ви е само една топка и соодветен простор за реализација на предизвикот;
2. Застанете исправени и држете ја топката пред вас со двете раце;
3. Предизвикот е да ја фрлите топката наназад преку вашата глава, и да ја фатите со двете раце позади вашето тело кое продолжувате да го држите исправено;
5. Прифатете го предизвикот и бидете активни !

ВНИМАВАЈ
Остварувањето на овој предизвик можеби изгледа тешко на почетокот но е многу забавно;

ПОЕНИ
1 поен за успешно реализиран предизвик;

 

ВНИМАНИЕ
Препорачуваме сите деца помлади од 18 години да бидат супервизирани од страна на возрасно лице кога се обидуваат да ги реализираат овие предизвици. Сите учесници учествуваат на сопствен ризик. Организаторот не превзема одговорност во случај на повреда или штета настаната како последица од учеството во овој проект и натпревар.

Испраќањето на видеа за 22 март - 23 април е завршено