Предизвик 17 (1 поен)

1. За овој предизвик потребни се еден пар на чорапи и соодветен простор за реализација на предизвик
2. Со чорапите облечени, седнете на подот и потпрете се на рацете поставени позади телото;
3. Предизвикот е од таа положба, држејќи ги стопалата и нозете подигнати од подот пред вашето тело, да ги соблечете и двете чорапи користеји се само со стопалата;
4. Прифатете го предизвикот и бидете активни !

ВНИМАВАЈТЕ
Облечете пошироки чорапи за да ви биде полесно успешно да го реализирате предизвикот;
Ќе мора да почнете од почеток ако го допрете подот со стапалото или ногата;

 

ПОЕНИ
1 поен за успешно реализиран предизвик;

ВНИМАНИЕ
Препорачуваме сите деца помлади од 18 години да бидат супервизирани од страна на возрасно лице кога се обидуваат да ги реализираат овие предизвици. Сите учесници учествуваат на сопствен ризик. Организаторот не превзема одговорност во случај на повреда или штета настаната како последица од учеството во овој проект и натпревар

Испраќањето на видеа за 22 март - 23 април е завршено